Āderu noteikšana

 

 

Nosakām āderu atrašanās vietas jūsu mājoklī, gruntsgabalā. Sagatvojam precīzuz āderu plānus, kuros uzrādītas ūdens un uguns āderes, lūzumi, avotu zonas. Plānā tiek attēlots precīzs enerģētisko zonu platums un piesaistes.

Veicam āderu plānu izstrādi jūsu gruntsgabalam uz topogrāfiskā plāna (gruntsgabala zemes robežu plāna), sagatavojam precīzu āderu plānu digitālā formātā ar x,y koordinātu piesaistēm.

 

 Pakalpojumi:

 

  1. Āderu, enerģētisko zonu noteikšana apbūves gabalā; 
  2. Āderu noteikšana un telpu funkcionālie risinājumi to pārkārtošanai saskaņā ar āderu plānu (funkcionālo risinājumu sagatavo arhitekts, dizaina mākslinieks); 
  3. Rekomendācijas par gruntsgabala vai dzīvojamās platības iegādes lietderību, ja tie pakļauti āderu iedarbībai. Konsultācija par gruntsgabalu funkcionālo risinājumu, ģenplāna skices saskaņā ar āderu, enerģētisko zonējumu plānu. 
  4. Rekomendācijas - kā izvairīties no āderu negatīvās ietekmes, strādājot vai dzīvojot telpās, kas pakļautas to iedarbībai; 
  5. Nosakām vietu, dziļumu akai, spicei, dziļurbumam.

 

  Sazinies ar mums:

Vārds: (obligāti)
E-pasts:
Teksts:
 

Mūsu mērķis ir cilvēka dzīves procesu organizēšana saskaņā ar Zemes enerģētiskajām zonām.