Mērķi

Mūsu mērķis ir cilvēka dzīves procesu organizēšana, individuālo apbūvju optimāla plānošana atbilstoši Zemes enerģiju tīklam.

Popularizēt, attīstīt mūsu visu zināšanas par pasaules uzbūvi un tās enerģētisko lauku mijiederbību uz cilvēku. Popularizēt, izkopt profesionālu rīkstniecības profesijas attīstību Latvijā. Piedalīties vienotas sistēmas, enerģētisko zonu apzīmējumu klasificēšanā. Attīstīt un noteikt rīkstniecības nozares pamatprincipus, ētikas kodeksu. Dalīties zināšanām un rīkstniecības arodu nodot jaunajām paaudzēm.

 

Latvijā ir nodibināta organizācija „Latvijas rīkstnieku un zintnieku brālība”, kas likumīgā kārtībā apņēmusies rūpēties par rīkstniecības profesijas reģistrāciju un attīstību. Biedrības „sēdeklis”, jeb reģistrētā atrašanās vieta ir Kocēnos, Valmieras raj. Biedrību vada Jānis Neibergs, kurš ir iegūldījis lielu darbu, pieredzi Latvijas rīkstniecības nozarē un ir uzskatāms par vienu no vadošajiem rīkstnieka profesijas specialistiem, nozares pamatlicējiem.

 

A. Lūsis

Mūsu mērķis ir cilvēka dzīves procesu organizēšana saskaņā ar Zemes enerģētiskajām zonām.