Enerģētiskās zonas

Enerģētiskās zonas, uz zemes virsu vērsts starojums:

 

Ūdens āderes   (negatīvi lādētas).

 

Uguns āderes  (pozitīvi lādētas). 

 

Lūzumi (lūzumi kristāliskajos iežos).

 

Avoti, avotu lūzumi (apļveida zonas ar raksturīgu regulāru izvietojumu).

 

 

 

 

Mūsu mērķis ir cilvēka dzīves procesu organizēšana saskaņā ar Zemes enerģētiskajām zonām.